Επιτρέπονται κενά. Δεν επιτρέπονται σημεία στίξης εκτός από τελείες, παύλες και κάτω παύλες.
Απαιτείται η εισαγωγή έγκυρης διεύθυνσης email. Στην διεύθυνση αυτή θα αποστέλλονται όλα τα μηνύματα προερχόμενα από το Site, όπως για π.χ. για να λάβετε νέο κωδικό πρόσβασης ή άλλες ειδοποιήσεις μέσω email.